Legoarbete

Vi avlastar er produktion

Contage Företagssupport har många års erfarenhet av processer som innebär kontroll, sortering, bearbetning och montering.

 

Inom produktion finns ett antal olika moment som under viss tid kräver mycket personal och samtidigt ställer krav på en välplanerad process med korta ledtider. Då är en lösning är att lämna över vissa arbetsmoment till oss som genomför arbetsuppgifterna i våra egna lokaler.

Ibland startar vi med ett projektmöte för att diskutera och komma fram till hur vi bäst tillgodoser era behov och önskemål. Därefter presenterar vi vårt uppdrag tillsammans med en offert om så efterfrågas. Ibland räcker det med ett kort telefonsamtal eller ett mail. Mycket beror på hur väl insatta vi är i uppdraget och hur väl vi känner varandra.

 

Du kommer alltid att ha en kontaktperson hos oss där du kan stämma av vilken arbetsform som passar er bäst. Då vi är en mindre organisation betyder det att vi är mycket flexibla och kan ge snabba och korrekta svar på dina frågor.

Oss kan ni lita på!

  • Bearbetning
  • Emballageservice
  • Kontroll
  • Montering
  • Sortering