Att samarbeta med oss

Contagemetoden – koll på läget från början till slut.

Grunden i vårt arbetssätt bygger på att noga stämma av tre hållpunkter i vårt uppdrag. Beskriva vad som ska göras, göra vad som bestämts och sedan följa upp hur det har gått. I vilken form och hur detaljerat vi rapporterar bestämmer vi tillsammans med dig som kund.

 

Ibland startar vi med ett projektmöte för att diskutera och komma fram till hur vi bäst tillgodoser era behov och önskemål. Därefter presenterar vi vårt uppdrag tillsammans med en offert om så efterfrågas. Ibland räcker det med ett kort telefonsamtal eller ett mail. Mycket beror på hur väl insatta vi är i uppdraget och hur väl vi känner varandra.

 

Du kommer alltid att ha en kontaktperson hos oss där du kan stämma av vilken arbetsform som passar er bäst. Då vi är en mindre organisation betyder det att vi är mycket flexibla och kan ge snabba och korrekta svar på dina frågor.

 

Vi löser det!